Prati vijesti aktivne hrvatske

Aktivna Hrvatska zajedno s partnerima posebnu pažnju poklanja edukaciji, a sezona 2022. donijet će mnogo više edukativnih sadržaja. Zato redovito pratite naše vijesti i naravno – prijavite se za vježbanje u svom gradu!