Select PR

Izdvojeni je ured B.E.T. D.O.O. posljednjih nekoliko godina kao službena pr agencija radi na projektima kao što su Aktivna Hrvatska, Europski Tjedan Sporta, Europske Sveučilišne Igre, Zadar Basketball Tournament. Agencija osmišljava pr aktivnosti Kineziološkog fakultetua Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske Vaterpolo Reprezentacije, Midsummer Scene Dubrovnik, Ultra Europe Festivala te mnoge druge projekte.