SANDRA PETRA PINTARIĆ

učiteljica je yoge s više od 23 godine iskustva, a redovno se educira kod najvećih duhovnih stručnjaka današnjice. U Zagrebu je osnovala i Divya yogu, edukativni centar u kojem podučava o važnostima, prednostima i tehnikama ove drevne vještine. Sandra će drugu godinu zaredom održati satove i demonstrirati Dharma Yogu, tradicionialan stil yoge u kojem se najbolje snalazi.

Socials