Marin Ivančić

Marin Ivančić rođen je 31. listopada 1993. godine u Zagrebu. Student je Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stručni suradnik Biotreninga iz Zagreba. Aktivno se bavi Bavi se kondicijskom pripremom sportaša, a radi i kao nogometni trener.

Socials