Marin Dadić

Marin Dadić je profesor na Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te dio Biotrening tima. Svojim stručnim predavanjima i analizama educira vježbače te zajedno s cijelim timom Aktivna Hrvatska nastoji promijeniti loše statistike.

Socials