Karmen Matković Melki

Karmen Matković Melki rođena 1974. u Splitu. Nutricionizam je diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije. Suvlasnica je Definicije hrane, a radi i u Leptir Grupi, nutricionističkom savjetovalištu Bio Leptir te poliklinici Leptir u Zagrebu. U projektu sudjeluje petu godinu zaredom

Socials