HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Hrvatska liječnička komora je samostalna, neovisna i strukovna organizacija liječnika – doktora medicine na području Republike Hrvatske. Komora štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine se o ugledu liječnika i o pravilnom obavljanju liječničkog zvanja.