je tvrtka koja daje kratke edukativno-informativne seminare koji se odnose na definiranje pojma i značenja hrane te pravilne prehrane, s naglaskom na osobitosti prehrane u osoba koje se rekreativno bave sportom i njihove individualne potrebe. Stručni su suradnik projketa posljednje tri godine.