• Split

  12. rujna u 18 sati
  Riva

  FINALE

 • Zagreb

  6. listopada
  Gradec

  trening Yoga

PRIJAVNICA

""
1
Vaše ime i prezime
Broj telefonaVaša privatnost je osigurana
Upišite datum rođenja

B.E.T. d.o.o., Donja Stubica, IvanaPeštaja 1/A, OIB: 51385806151, kao autor i organizator sportsko-edukativnog projekta AKTIVNAHRVATSKAkoji se održava 2018. godine, isključuje bilo kakvu odgovornost prema sudionicima koji u navedenimdogađanjima sudjeluju na vlastitu odgovornost.

B.E.T. d.o.o. primjenjujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanjutakvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) tražiprivolu kojom ispitanik ovom prijavom daje pristanak za obradu osobnih podatakakoji se na njega odnose.

B.E.T. d.o.o. stoga dozvoljava sudjelovanje u projektuisključivo osobama koje će dati i potpisati sljedeću:

I Z J A V U

“Sudjelovat ću u projektu na vlastituodgovornost, suglasna/san sam sa snimanjem događaja i objavljivanjem istog umedijima, te ne tražim za to bilo kakvu naknadu.

Isto tako suglasna/san sam i dajem privoluodnosno dobrovoljni pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na menei to u svrhu sudjelovanja u projektu AKTIVNA HRVATSKA i vođenja evidencijeo sudionicima u projektu. Ovu privolu dajem sukladno Općo uredbi o zaštiti podataka.

Previous
Next